Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Sposób załatwiania spraw

Data ogłoszenia: 2019-03-06
Sekretariat szkolny – p. Teresa Miotk                             
poniedziałek – piątek  7.00 – 15.00
 
Księgowość – p. Małgorzata Janneck
poniedziałek – piątek  8.00 – 16.00
 
Intendentka – p. Dorota Lubecka
poniedziałek – piątek – 7.00 – 15.00  
 
 
Korespondencję proszę kierować na adres:
Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
Garczegorze 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
 
Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:
Dyrektor Szkoły przyjmuje w spawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 8:00-10:00. Dyrektor Szkoły przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy raz w tygodniu- w środę po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły, mogą być wnoszone: pisemnie, pocztą elektroniczną, e PUAP, ustnie do protokołu, można umieścić w skrzynce znajdującej się w korytarzu szkoły-przy wejściu.
 
Z ocenami i frekwencją dziecka rodzice mogą się zapoznać:
- poprzez e-Dziennik
- podczas konsultacji
 
Konsultacje z nauczycielami możliwe są podczas zebrań i konsultacji dla rodziców lub po uprzednim umówieniu się z nauczycielem (np. poprzez dziennik elektroniczny).
 
Sprawy prowadzone przez szkołę:
Obowiązek szkolny:
- Zapisy do szkoły (zapisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni w sekretariacie szkoły),
- Ewidencja uczniów
- Arkusze ocen i dzienniki
 
Sprawy administracyjne:
- Zezwolenia i zwolnienia (indywidualny tok  lub program nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego – zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – wydaje dyrektor szkoły),
- Wydawanie legitymacji szkolnych,
- Wydawanie zaświadczeń,
- Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw,
 
Sprawy kadrowe:
- Sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 
Sprawozdawczość:
- Raporty
- Sprawozdania
 
Archiwum:
- Akta osobowe pracowników,
- Arkusze ocen,
- Dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
- Dzienniki specjalistów,
- Protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
- Księgi zarządzeń dyrektora szkoły.

Data publikacji: 06.03.2019 (11:13)Data aktualizacji: 06.03.2019 (11:13)
Osoba publikująca: Redaktor GarczegorzeOsoba modyfikująca: Redaktor
Autor: Redaktorliczba wejść: 93

Przejdź do góry strony