Data ogłoszenia: 2023-07-17

 

 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Garczegorzu przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę 
w godzinach 8:00 – 10:00
Dyrektor przyjmuje petentów w sprawie skarg i wniosków po godzinach pracy raz w tygodniu – w środę po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Skargi i wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Szkoły, mogą być wnoszone: pisemnie, pocztą elektroniczną, e-PUAP, ustnie do protokołu, można umieścić w skrzynce znajdującej się 
w korytarzu szkoły przy wejściu.


 


Data publikacji: 17.07.2023 (09:53)Data aktualizacji: 17.07.2023 (12:04)
Osoba publikująca: Redaktor GarczegorzeOsoba modyfikująca: Redaktor Garczegorze
Autor: Redaktor Garczegorzeliczba wejść: 490
17 lip 2023 (12:04)Redaktor Garczegorze»Skargi i wnioski
17 lip 2023 (09:55)Redaktor Garczegorze»Skargi i wnioski
17 lip 2023 (09:53)Redaktor Garczegorze»Skargi i wnioski

Przejdź do góry strony