Satus prawny
 
Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 
Organem prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Lęborska.
 
Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 
Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy: 
 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 z późn. zm.):
 
 
Statut szkoły:
NazwaData
Statut2022-09-14

Data publikacji: 06.03.2019 (11:40)Data aktualizacji: 14.09.2022 (10:05)
Osoba publikująca: Redaktor GarczegorzeOsoba modyfikująca: Redaktor Garczegorze
Autor: Redaktor Garczegorzeliczba wejść: 850
14 wrz 2022 (10:05)Redaktor Garczegorze»Status prawny
25 mar 2021 (08:00)WebDeveloper MiroArt»Status prawny
06 mar 2019 (11:40)Redaktor Garczegorze»Status prawny

Przejdź do góry strony